Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận hợp quy Clanhke xi măng poóc lăng 0905.486.515

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Download tại đây) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-­BXD (Download tại đây) ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng BXD, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng

Chứng nhận hợp quy Clanhke xi măng poóc lăng theo 02 phương thức sau

– Phương thức 5: (Sản phẩm sản xuất trong nước)

+ Đối với phương thức này yêu cầu phải có nhà máy sản xuất trong nước

+ Chứng nhận ISO 9001:2015

Quy trình chứng nhận hợp quy Clanhke xi măng poóc lăng như sau:

- Phương thức 7 đối với hàng nhập khẩu

+ Được áp dụng cho từng lô sản phẩm nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.

+ Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm

- Sau khi sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy. Doanh nghiệp phải công bố hợp quy tại Sở xây dựng sở tại

Căn cứ vào Điều 14 Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN Hồ sơ công bố hợp quy như sau:

a) Bản công bố hợp quy

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

c) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Tin có thể bạn quan tâm: chung nhan hop quy su ve sinh | chung nhan hop quy son | chung nhan hop quy gach rong dat set nung

Tin liên quan