Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Công bố hợp quy sơn tại Đà Nẵng 0905.486.515

Công bố hợp quy sơn tại Đà Nẵng

Cách 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (được gọi là bên thứ nhất) tự đánh giá. Với trường hợp này không cần đi thuê tổ chức ngoài

Hồ sơ công bố hợp quy sơn tại Đà Nẵng được viết như sau: (tự công bố)

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

c) Bản sao Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001)

đ) Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký; (chỉ tiêu phân tích xem chi tiết tại đây)

e) Báo cáo đánh giá hợp quy (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư này) kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan;

Quy trình lưu hành sản phẩm sơn

Cách 2: Dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) tức là đi thuê tổ chức được chỉ định ngoài./

Hồ sơ công bố hợp quy sơn tại Đà Nẵng với trường hợp thuê tổ chức được chỉ định

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

c) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Sau khi hoàn thiện xong bộ hồ sơ công bố hợp quy Doanh nghiệp mang hồ sơ công bố tại Sở Xây dựng Đà Nẵng

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Nộp tại: Bộ phận 1 cửa Sở Xây dựng: 24 Trần Phú, Thạch Thang, Đà Nẵng (Tòa nhà hành chính Đà Nẵng)

Mọi thông tin chi tiết về thủ tục công bố hợp quy sơn tại Đà Nẵng liên hệ với chúng tôi

Tin liên quan