Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận, công bố hợp quy dầu nhờn (dầu nhớt) động cơ đốt trong

1. Vì sao phải công bố hợp quy dầu nhờn (dầu nhớt) động cơ đốt trong

Đối với động cơ đốt trong dầu nhờn có tác dụng bôi trơn làm piston di chuyển êm ái , làm mát động cơ, làm kín động cơ tránh thất thoát áp suất, làm sạch muội bám động cơ, chống rỉ cho các chi tiết kim loại của động cơ … giúp động cơ hoạt động bền bỉ theo thời gian, tuy nhiên rất nhiều trường hợp động cơ bị hư hỏng do sử dụng dầu nhờn không đúng chất lượng
Đó cũng là lý do phải công bố hợp quy cho dầu nhờn trước khi lưu hành ra thị trường

2. Căn cứ công bố hợp quy dầu nhờn (dầu nhớt) động cơ đốt trong

- QCVN 14:2018/BKHCN thuộc thông tư số: 06/2018/TT-BKHCN

- Kết quả thực hiện chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp hoặc tổ chức chứng nhận đã được thừa nhận theo quy định của pháp luật

- Công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012

3. Các quy định kỹ thuật cụ thể của công bố hợp quy dầu nhờn (dầu nhớt )động cơ đốt trong

- Phân cấp độ nhớt

- Các chỉ tiêu hóa lý và mức giới hạn bắt buộc

- Phụ gia

- Ghi nhãn

- Một số yêu cầu khác về an toàn cho người, động vật, thực vật, môi trường và tài sản

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên thì sản phẩm dầu nhờn phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, có thể thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy thành công

Tham khảo chi tiết tại đây

4. Trách nhiệm thực hiện công bố hợp quy dầu nhờn (dầu nhớt) động cơ đốt trong

- Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, pha chế dầu nhờn động cơ đốt trong

- Ngoài công bố hợp quy phải công bố tiêu chuẩn áp dụng (TCAD), TCAD không trái với QCVN 14:2018/BKHCN đồng thời chất lượng sản phẩm phải phù hợp với TCAD