Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Quy trình lưu hành gạch 0905.486.515

Quy trình lưu hành gạch

Gạch bồm những loại

Gạch rỗng đất sét nung, TCVN 1450: 200 

Gạch đặc đất sét nung, TCVN 1451: 1986

Gạch xây - Phương pháp thử, TCVN 6355: 2009

Gạch bê tông, TCVN 6477: 2011

Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC), TCVN 7959: 2011

Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp, TCVN 9029: 2011

Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp, TCVN 9030: 2011

Gạch block, gạch Terrazo...

Quy trinh luu hanh gach

Mọi thông tin về lưu hành gạch liên hệ với chúng tôi.

Tag: Xem chi tiết: chứng nhận hợp quy gạch tại đây, hồ sơ công bố hợp quy gạch tại sở xây dựng tại đây

Tin liên quan