Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (căn cứ vào điều 19 Nghị định 108/2017/NĐ-CP)

I. Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải đảm bảo các điều kiện sau đây;
a. ​Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật

b. Có khu vực chứa phân bón. Cửa hàng buôn bán phân bón phải có; Biển hiệu; sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc

c. Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;

d. Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

II.Trường hợp cơ sở buôn bán phân bón không có cửa hàng phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua, bán phân bón và đáp ứng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này

Mẫu giấy Chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (Mẫu số 17 Nghị định 108/2017/NĐ-CP)

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn