Công ty Cổ phần Công bố chất lượng QVN

Những lưu ý khi đi xin cấp giấy phép thuê gia công phân bón vô cơ theo Nghị định 202/2013/NĐ-CP

Những lưu ý: 

Danh mục phân bón vô cơ thuê sản xuất phải cùng chủng loại với danh mục của công ty sản xuất

Ví dụ như sau:

1. Công ty A là đơn vị sản xuất phân bón NPK và NPK bổ sung trrung vi lượng (dạng hạt)

2. Công ty B là đơn vị đi thuê gia công

Vậy nên Công ty A gia công cho công ty B là những sản phẩm NPK và NPK bổ sung trng vi lượng (dạng hạt) , không được phép gia công NPK, NPK bổ sung trung vi lượng (dạng lỏng) hoặc gia công phân vi lượng

Hình ảnh minh họa

Về thành phần hồ sơ xin cấp phép thuê gia công như sau:

I. Tài liệu pháp lý xin giấy phép gia công phân bón vô cơ

Đơn đề nghị cấp Giấy phép  gia công phân bón vô cơ (Download tại đây)

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Giấy chứng nhận đầu tư

Hợp đồng thuê gia công

Mẫu giấy phép sản xuất phân bón vô cơ mặt trước

Mẫu giấy phép sản xuất phân bón mặt trong (nội dung)

Mẫu giấy phép sản xuất phân bón mặt sau

II. Tài liệu về yêu cầu về cơ sở vật chất - điều kiện kỹ thuật xin giấy phép gia công phân bón vô cơ

Bản thuyết minh về quy trình sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật (nhà xưởng, kho), máy móc thiết bị (bản kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị phù hợp với các công đoạn và quy mô sản xuất của cơ sở; thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng phân bón).

Bản sao hợp đồng thử nghiệm phân tích mẫu phân bón, nguyên liệu đầu vào với tổ chức thử nghiệm được chỉ định

Hình ảnh về tủ lưu mẫu sản phẩm của Công ty

Bản sao bản công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho các loại nguyên liệu chính, phụ gia đầu vào tương ứng với từng loại phân bón sản xuất (nếu có);

Bản sao Giấy Chứng nhận hợp quy kèm danh mục phân bón được chứng nhận hợp quy

Nhãn các bao bì phân bón vô cơ do Công ty sản xuất (bản photo)Thương hiệu sản phẩm đã đăng ký sở hữu trí tuệ (nếu có).

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm phân bón (nếu có).

Bản sao giấy chứng nhận ISO 9001: 2008 hoặc tương đương;

III. Tài liệu về điều kiện đối với nhân lực xin giấy phép gia công phân bón vô cơ

Danh sách đội ngũ quản lý, kỹ thuật, kinh doanh

Bảng thống kê tổng số lao động và số lượng các ngành nghề của lao động của Công ty. (Bản kê khai nhân sự gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên kinh doanh có liên quan trực tiếp đến kinh doanh phân bón;
Bảng lương hoặc BHXH hoặc Hợp đồng lao động của đội ngũ quản lý, kỹ thuật của Công ty để chứng minh những người này hiện đang làm việc tại Công ty

Bản sao hợp lệ bằng đại học của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất hóa chất;

Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về phân bón cho một số cán bộ, công nhân liên quan.

Chứng chỉ về đào tạo kiến thức phân bón (nếu có)

Hãy liên hệ với QVN ngay bây giờ để được chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất .