Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chuyển giao, cho thuê công thức phân bón 0905201499

Danh sách công thức đang có nhu cầu bán (cập nhật ngày 11/9/2020)

Vui lòng download danh sách công thức đang có nhu cầu bán

Bán công thức phân bón link tại đây

Cho thuê công thức phân bón link tại đây

Liên hệ: 0905201499

Những công thức đã có Quyết định công nhận lưu hành của Cục Bảo vệ thực vật Cấp