Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Quy trình lưu hành phân bón vô cơ theo Nghị định 202/2013/NĐ-CP

Chi tiết như sau:

Bước 1: Lập giấy phép đăng ký kinh doanh phải có nghành nghề "Sản xuất phân bón và hợp chất Nitơ" với mã nghành 2012

Bước 2: Xin chủ trương thỏa địa điểm: Tức là xin sự đồng ý của UBND Tỉnh hoặc UBND Huyện cho phép Doanh nghiệp mở Công ty Sản xuất phân bón tại vị trí cần xin

Bước 3: Xin giấy phép môi trường: Doanh nghiệp liên hệ với Sở tài nguyên, hoặc Bộ tài nguyên môi trường để hoàn thiện giấy môi trường

Bước 4: Xin giấy phép xây dựng: Doanh nghiệp liên hệ với Sở xây dựng để hoàn thiện

Bước 5: Xin giấy phép Phòng cháy chữa cháy: Doanh nghiệp liên hệ với Công an phòng cháy chữa cháy để hoàn thiện

Bước 6: Mua sắm trang thiết bị máy móc: Doanh nghiệp nên mua trang thiết bị máy móc phù hợp với dây chuyền sản xuất phân bón của doanh nghiệp./

Bước 7: Về phần công thức của phân bón vô cơ Quý Doanh nghiêp căn cứ vào Phụ lục 13 Thông tư 29/2014/TT-BCT để soạn thảo công thức

Cụ Thể căn cứ vào Phụ lục 13 Thông tư 29/2014/BCT

Loại phân

Đơn vị tính

Thành phần, hàm lượng

Phân trung lượng bón rễ

%

Có chứa một trong các yếu tố Ca, Mg, S, SiO2 ≥ 5% hoặc có chứa từ 2 - 4 yếu tố Ca, Mg, S, SiO2 ≥ 10%;

Phân vi lượng bón rễ

mg/kg hoặc mg/l

Có chứa tối thiểu một trong các yếu tố sau: B: 2000; Co: 500; Cu: 15000; Fe: 10000; Mn: 15000; Mo: 50; Zn: 15000

Bước 8: Xin giấy phép sản xuất phân bón: Tham khảo link chi tiết tại đây

Bước 9: Cục Hóa chất cấp giấy phép sản xuất phân bón sau bước này Doanh nghiệp thiện hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy tại Sở công thương