Công ty Cổ phần Công bố chất lượng QVN

Nghị Định 108/2017/NĐ-CP thay thế NĐ 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón

Nghị Định 108/2017/NĐ -CP thay thế Nghị Định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón có hiệu lực ngày 20/9/2017

Vui lòng Dowload tại đây

Mọi thông tin về: Xin cấp phép đủ điều kiện sản xuất phân bón, hướng dẫn Doanh Nghiệp tự chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ liên hệ với chúng tôi