Công ty Cổ phần Công bố chất lượng QVN

Dịch vụ tư vấn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Thủ tục chứng nhận và công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thủ tục chứng nhận và công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Download tại đây) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-­BXD (Download tại đây) ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng BXD, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng. Bắt buộc đối với những sản phẩm vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu hành ra thị trường./

Tin bạn quan tâm

-> Chứng nhận hợp quy gạch terrazo, gạch block, gạch đất sét nung..

-> Chứng nhận hợp quy sơn

-> Chứng nhận hợp quy gạch không nung

-> Chứng nhận hợp quy sàn gỗ nhân tạo

-> Chứng nhận hợp quy đá tự nhiên

->  Chứng nhận hợp quy đá ốp lát


Để sản phẩm vật liệu xây dựng (xi măng, kính xây dựng, sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe. sản phẩm gạch, đá ốp lát, sứ vệ sinh, cửa sổ, cửa đi...) được sản xuất trong nước trước khi lưu hành ra thị trường cần phải thực hiện qua 02 bước như sau:

Bước 1. Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Bước 2. Công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Hồ sơ như sau:

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

c) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.


Sau khi hoàn thiện xong bộ hồ sơ công bố hợp quy Doanh nghiệp mang hồ sơ công bố tại Sở Xây dựng mà Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Tỉnh, Thành phố

Kết quả thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

Mọi thông tin chi tiết về thủ tục chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy vật liệu xây dựng vui lòng liên hệ với chúng tôi

Tin liên quan