Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Hồ sơ môi trường tại Đà Nẵng 0905.486.515

Dịch vụ viết hồ sơ môi trường tại Đà Nẵng

Hồ sơ môi trường của một doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn... bao gồm những hồ sơ nào? Có cần thiết phải thực hiện các hồ sơ môi trường đó hay không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Chúng tôi chuyên nhận viết hồ sơ môi trường tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hội An.

Hồ sơ môi trường

Các dịch vụ mà công ty tư vấn môi trường tại Đà Nẵng, Quảng Nam cung cấp

+) Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

+) Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

+) Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

+) Lập cam kết bảo vệ môi trường

+) Lập đề án bảo vệ môi trường

+) Lập hồ sơ xin giấy phép xả thải

+) Lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép xả thải

+) Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm

+) Lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

+) Lập hồ sơ nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải

+) Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

+) Thiết kế thi công bảo trì vận hành cải tạo hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước ngầm

Mọi thông tin về hồ sơ môi trường liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể

Tin liên quan