Công ty Cổ phần Công bố chất lượng QVN

Chứng nhận ISO 9001, 14001, 22000

Chứng nhận ISO

ISO là gì?

Là các tiêu chuẩn do ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - International Organisation for Standardisation) ban hành đều bắt đầu với chữ ISO. Tổ chức này là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên) hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất, thương mại và liên lạc trong các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới thông qua phát triển các tiêu chuẩn chất lượng chung. ISO thành lập năm 1947, trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sỹ.


ISO 9001 Hệ thống quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn phổ biến nhất là ISO 9001, một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cư nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001 (hoặc các hệ thống quản lý/ tiêu chuẩn khác) cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng. Chuyên gia công bằng bên ngoài được gọi là các tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tại cơ sở để xác định xem liệu công ty có tuân thủ theo tiêu chuẩn hay không. Nếu họ tuân thủ thì sẽ được cấp chứng chỉ có địa chỉ, phạm vi hoạt động và dấu của tổ chức công nhận - tổ chức công nhận sự hợp pháp của tổ chức chứng nhận đó.

Phiên bản thứ 5 của ISO 9001, ISO 9001:2015 đã được ban hành vào 15/9/2015. Phiên bản năm 2015 có những thay đổi quan trọng mà theo cách nói của Nigel Croft, chủ tịch ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm xây dựng và soát xét tiêu chuẩn, quá trình này giống một “bước tiến hóa” hơn là một “cuộc cách mạng”. Theo ông, ISO 9001 đã thực sự phù hợp với thế kỷ 21. Các phiên bản trước đó của ISO 9001 khá quy tắc với nhiều yêu cầu đối với thủ tục về tài liệu và hồ sơ.


ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường

Giống như ISO 9001, ISO 14001 là một sản phẩm của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - ISO. ISO 14001 là tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới. Trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000, ISO 14001 là tiêu chuẩn thực tế mà các công ty được chứng nhận. Các chuyên gia dự đoán rằng tiêu chuẩn này sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả tiêu chuẩn thông dụng và nổi tiếng toàn cầu - ISO 9001. ISO 14001 đánh giá sự phù hợp của Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) của một tổ chức theo những yêu cầu cụ thể


ISO 22000 Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm

Lợi ích chính của ISO 22000 là giúp cho các tổ chức trên toàn thế giới triển khai hệ thống HACCP cho ngành vệ sinh thực phẩm một cách thống nhất, được áp dụng cho mọi quốc gia và các sản phẩm thực phẩm.

Một lợi ích khác của ISO 22000 là hệ thống này mở rộng hướng tiếp cận thành công của tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng 9001:2008 - hệ thống được triển khai rộng rãi trong mọi lĩnh vực nhưng không giải quyết cụ thể vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP). ISO 22000 được xây dựng dựa trên giả định rằng các hệ thống ATTP hiệu quả được thiết kế, vận hành và liên tục cải tiến trong trong khuôn khổ một hệ thống quản lý có cấu trúc chặt chẽ và được tích hợp vào các hoạt động quản lý chung của tổ chức.

Mặc dù ISO 22000 có thể được triển khai độc lập nhưng nó cũng được thiết kế để tương thích với ISO 9001:2008 và những công ty đã có chứng chỉ ISO 9001 sẽ dễ dàng mở rộng chứng nhận sang ISO 22000. Để giúp khách hàng làm được như vậy, ISO 22000 có một bảng thể hiện sự tương ứng của các yêu cầu giữa ISO 22000 và ISO 9001:2008.

Tiêu chuẩn này được soạn thảo bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực thực phẩm cùng với đại diện của các tổ chức chuyên môn trên thế giới hợp tác với Uỷ ban Codex - một tổ chức do Tổ chức thực phẩm và nông nghiệp Liên hiệp quốc và Tổ chức Y tế thế giới xây dựng nhằm phát triển các tiêu chuẩn thực phẩm. 


Mọi thông tin về chứng nhận ISO liên hệ với chúng tôi

Tin liên quan