Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Nghị Định 108/2017/NĐ-CP thay thế NĐ 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón

Nghị Định 108/2017/NĐ -CP thay thế Nghị Định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón có hiệu lực ngày 20/9/2017

Vui lòng Dowload tại đây

Mọi thông tin về: Xin cấp phép đủ điều kiện sản xuất phân bón, hướng dẫn Doanh Nghiệp tự chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ liên hệ với chúng tôi

 

Tin liên quan