Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung, gạch bê tông tại Bình Định

Gạch bê tông, gạch không nung là sản phẩm được sản xuất từ hỗn hợp bê tông cứng, bao gồm xi măng, cốt liệu, nước, có hoặc không có phụ gia khoáng và phụ gia hóa học

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Download tại đây) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-­BXD (Download tại đây) ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng BXD, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng. Vì vậy những sản phẩm gạch dưới đây phải Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông, gạch không nung, gạch blocktại Bình Định

Gạch bê tông TCVN 6477:2011, Gạch Block bê tông, Gạch Terrazzo, Gạch bê tông nhẹ – Gạch bê tông khí chưng áp (AAC), Gạch bê tông nhẹ – Bê tông bọt, khí không chưng áp

Quy trình Chứng nhận hợp quy gạch không nung, gạch bê tông, gạch block

Bước 1. Trao đổi, gửi thông tin đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 2. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 3. Đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 4. Lấy mẫu điển hình tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường (Phương thức 5)

Bước 5. Cấp giấy chứng nhận hợp quy

Bước 6. Công bố hợp quy

Thành phần hồ sơ công bố hợp quy gạch bê tông, gạch không nung, gạch block được quy định như sau:

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này Download tại đây); 

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

c) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.
Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.

Nộp hồ sơ tại:

Sở Xây dựng Tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0256 3822 882

Mọi thông tin tư vấn cụ thể xin liên hệ: 0905.486.515 Mr Thạch

Tin liên quan