Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đã được ban hành

Ngày 15/09/2015 Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO - International Organization for Standardization) đã công bố ban hành tiêu chuẩn ISO 1401:2015, ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới mới được sửa đổi và ban hành với những cải tiến quan trọng để phù hợp hơn với tương lai.

Chung nhan ISO 14001

ISO 14001:2015, tiêu chuẩn đưa ra những yêu cầu về quản lý môi trường, là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và là công cụ kinh doanh quan trọng của nhiều tổ chức. Với hơn 300 000 chứng chỉ hiện được cấp trên toàn thế giới, tiêu chuẩn này luôn chiếm vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự của nhiều tổ chức quan tâm đến tác động của họ lên môi trường.

ISO 14001 sửa đổi mới được công bố nhằm đảm bảo luôn phù hợp với thị trường. ISO 14001:2015 đáp ứng được các xu thế mới nhất, như sự công nhận rộng rãi của các công ty về việc cần cân nhắc các yếu tố cả bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng đến tác động tới môi trường của họ, bao gồm cả biến đổi khí hậu.

Những cải tiến chính trong phiên bản mới này so phiên bản cũ bao gồm:

Sự cam kết mạnh hơn từ lãnh đạo

Phù hợp hơn với định hướng chiến lược của tổ chức hay doanh nghiệp

Tăng cường bảo vệ môi trường: tập trung vào các sáng kiến chủ động và cải tiến hiệu quả môi trường

Trao đổi thông tin hiệu quả hơn thông qua chiến lược truyền thông

Tư duy về vòng đời sản phẩm, xem xét từng giai đoạn của một sản phẩm hoặc dịch vụ, từ giai đoạn phát triển cho đến kết thúc.

Đến nay ISO 14001 đã tồn tại được 20 năm, bà Anne-Marie Warris, Chủ tịch của ISO/TC207/SC1 - Ủy ban kỹ thuật phát triển và sửa đổi tiêu chuẩn này, tự tin nói rằng phiên bản mới này này hứa hẹn sẽ phù hợp cho hơn 20 năm nữa.

Bà Marie nói: “ISO 14001 đã hiện thực hóa những giấc mơ mà chúng tôi đã ấp ủ trong 20 năm qua, bao gồm cả việc giúp con người quản lý tất cả các vấn đề môi trường của mình một cách toàn diện” “Trong tương lai, phiên bản mới này sẽ giúp đỡ với một sự tích hợp chặt chẽ giữa các vấn đề môi trường với tư duy và kế hoạch hành động chiến lược của một tổ chức” Bên cạnh đó, bà còn nói thêm: “Tôi thấy được tư duy về vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng trong ISO 14001:2015 sẽ phù hợp hơn trong tương lai.”

Tổng thư ký thương trực ISO, Kevin McKinley nói rằng bản sửa đổi mới của ISO 14001 phản ánh nhiều thay đổi trong công nghệ và các bên quan tâm của tổ chức. “Đây cũng là một ưu thế cạnh tranh,” ông Kevein nói. “ISO 14001 là công cụ mà các tổ chức có thể dùng để tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, và trong nhiều trường hợp nó còn mang đến lợi ích tài chính, giúp các tổ chức đạt được hiệu suất cao và cải thiện chất lượng.”

Bản sửa đổi này là kết quả làm việc nỗ lực của 121 chuyên gia của ISO/TC 207/SC 1 - Ủy ban kỹ thuật phát triển và sửa đổi tiêu chuẩn môi trường.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được chung nhan iso 9001

Tin liên quan