Công ty Cổ phần Công bố chất lượng QVN

Nhận gia công phân bón NPK 0967. 824. 924

 Chuyên nhận gia công các loại phân bón NPK, phân bón lá, phân trung vi lượng, phân hữu cơ

Ngoài gia công phân bón NPK chúng tôi còn cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy phân bón, xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ  cho lĩnh vực phân bón

Hotline bộ phận nhận gia công : 0967 824 924 Mr Phong

STT

Tên phân bón

ĐVT

Thành phần

1

 

Phân NPK 20-20-15

%

NPK: 20 – 20 – 15

ppm

Fe: 50ppm, Mn: 30ppm, Zn: 20ppm

2

Phân NPK 16-16-8 + TE

%

NPK: 16 – 16 – 8

ppm

Fe: 30ppm, Mn: 80ppm, Zn: 20ppm

3

Phân NPK 20-5-25

%

NPK: 20 – 5 – 25

ppm

Fe: 50ppm, Mn: 40ppm, Zn: 60ppm

4

Phân NPK 15-9-20

%

NPK: 15 – 9 – 20

ppm

Fe: 100ppm, Mn: 70ppm, Zn: 10ppm

5

Phân NP 18-46

%

NPK: 18 – 46 – 0

6

Phân NPK 15-2-5 + TE

%

NPK: 15 – 2 – 5

ppm

Fe: 100; Mn: 30ppm, Zn: 20ppm

7

Phân NPK 30-15-9 + TE

%

NPK: 30 – 15 – 9

ppm

Fe: 50ppm, Mn: 30ppm, Zn: 20ppm

8

Phân NPK 9-25-17 + TE

%

NPK: 9 – 25 – 17

ppm

Fe: 20ppm, Mn: 90ppm, Zn: 20ppm

9

Phân NPK 15-9-13 + 5S + TE

%

NPK: 15 – 9 – 13; S: 5

ppm

Fe: 50ppm, Mn: 30ppm, Zn: 20ppm

10

Phân NPK 25-25-5 + TE

%

NPK: 25 – 25 – 5

ppm

Fe: 30ppm, Mn: 30ppm, Zn: 20ppm

11

Phân NPK 30-0-5 + TE

%

NPK: 30 – 0 – 5 ; axit humic: 1.2

ppm

Fe: 50ppm, Mn: 30ppm, Zn: 20ppm

13

Phân trung vi lượng

%

CaO: 5 ; Bo: 1; K2O: 5

ppm

Zn: 100, Mn: 100

15

Phân NPK 5-10-15 + TE

%

CaO: 5; Nts: 10; P2O5: 15; HC: 5; axit humic: 1

ppm

Fe: 50ppm, Mn: 30ppm, Zn: 20ppm

Tư vấn, hỗ trợ các văn bản pháp quy Chứng nhận hợp quy sơnXin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ