Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hạn chế 0905.486.515

Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong nhành công nghiệp cần thực hiện thủ tục xin giấy phép tại bộ công thương trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

Căn cứ vào Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn một số điều Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NP-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Hóa chất

Hồ sơ xin cấp phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh.

4. Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.

5. Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất.

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này.

7. Các tài liệu quy định tại điểm c, d, đ khoản 1; điểm a, b, c khoản 2 Điều 17 và điểm a, d, đ khoản 2 Điều 18 Thông tư này. Download tại đây

Quý doanh nghiệp có nhu cầu Xin giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất liên hệ với chúng tôi.

Tin liên quan