Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 7:2012/BLĐTBXH (Download tại đây) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng do Cục An toàn lao động biên soạn, ban hành theo Thông tư số 05/2012/TT-­BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng BLĐTBXH

Quy chuẩn này áp dụng đối với các loại thiết bị nâng thông dụng sau:

- Cần trục kiểu cần: cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục chân đế, cần trục đường sắt, cần trục công xôn, cần trục máy xúc.

- Cầu trục và cổng trục các loại.

- Máy nâng

- Xe tời chạy theo ray trên cao;

- Pa lăng điện;

- Tời điện;

- Pa lăng tay, tời tay;

- Máy nâng xây dựng có dùng cáp.

- Các loại bộ phận mang tải.

Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng

Quy chuẩn này không áp dụng cho những thiết bị nâng sau:

- Các loại máy xúc;

- Các thiết bị nâng không dùng cáp hoặc xích;

- Xe nâng hàng;

- Thang máy;

- Các thiết bị nâng được lắp đặt trên tàu biển, phương tiện thủy nội địa và trên các công trình biển.

Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn