Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001

Có một chứng chỉ ISO 9001 sẽ đem lại lợi ích tối đa cho tổ chức của bạn nếu tổ chức tiếp cận triển khai ISO 9001 theo hướng thực tế. Điều này đảm bảo các hệ thống quản lý chất lượng được điều chỉnh, thực hiện để cải tiến kinh doanh và không phải chỉ đơn thuần là một chuỗi quy trình và nhân viên khó quản lý được.


Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001

Nhờ áp dụng một cách tiếp cận được tạo ra nhằm triển khai các phương pháp thực hiện công việc hiệu quả và tập trung vào mục tiêu kinh doanh của tổ chức, bạn sẽ đạt được một hệ thống giúp và hỗ trợ các nhân viên của mình và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.

Dù bạn sử dụng chuyên gia đánh giá bên ngoài hay phân bổ nguồn lực nội bộ để thực hiện các cuộc đánh giá ban đầu, bạn cũng sẽ phải đảm bảo họ có được cam kết từ lãnh đạo cấp cao để đảm bảo mọi bộ phận trong tổ chức nhận thức được tầm quan trọng của quá trình công nhận ISO.

Chung nhan ISO 9001 không chỉ phù hợp với những tổ chức lớn mà còn phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và đem lại nhiều lợi ích cho họ như tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cuối cùng cải thiện các mối quan hệ với khách hàng.


Một số lợi ích mà tổ chức có thể nhận được từ việc áp dụng ISO 9001

1. Đem đến cho quản lý cấp cao một quá trình quản lý hiệu quả

2. Lập ra các lĩnh vực trách nhiệm trong toàn tổ chức

3. Là bắt buộc nếu bạn muốn đấu thầu một số công việc trong lĩnh vực công

4. Chuyển một tin nhắn tích cực tới đội ngũ nhân viên và khách hàng

5. Xác định và khuyến khích các quá trình hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn

6. Làm nổi bật những điểm thiếu sót

7. Giảm chi phí

8. Cung cấp đánh giá và cải tiến liên tục

9. Các cơ hội tiếp thị


Một số lợi ích mà khách hàng của bạn có thể nhận được:

1. Chất lượng và dịch vụ được cải thiện

2. Giao hàng đúng hạn

3. Thái độ đúng đắn ngay từ đầu

4. Sản phẩm trả lại và phàn nàn ít hơn

5. Đánh giá độc lập chứng minh cam kết về chất lượng

Tin liên quan