Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Hỗ trợ nông dân thâm canh lúa thơm chất lượng cao

Để thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với áp dụng giống mới vào phát triển sản xuất nông nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn (T.Ư Hội NDVN), Hội ND tỉnh Hòa Bình đã phối hợp Hội ND huyện Lạc Sơn, Kim Bôi triển khai dự án “Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp nhằm tăng năng suất hiệu quả sản xuất lúa”.

Dự án được triển khai thực hiện tại xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) và xã Cuối Hạ (Kim Bôi) vụ mùa 2015 với giống lúa thơm chất lượng cao RVT.

Tại xã Nhân Nghĩa, dự án đã chọn 143 hộ của 3 xóm Vó trên, Vó giữa, Bui thực hiện mô hình với tổng diện tích gieo cấy 20ha. Tại xã Cuối Hạ, dự án đã chọn 57 hộ của 2 xóm Má và Chạo tham gia với tổng diện tích gieo cấy là 8ha. Dự án đã mua giống lúa RVT và phân bón cung ứng cho bà con theo định mức hỗ trợ giống lúa cho 100% diện tích; hỗ trợ 50% định mức sử dụng phân bón và thuốc BVTV, 50% còn lại do bà con đối ứng.

Ông Bùi Văn Kính - Chủ tịch Hội ND xã Nhân Nghĩa cho biết, thu nhập của hộ thực hiện mô hình tăng lên đáng kể bởi so sánh đầu tư về giống, phân bón, thuốc BVTV, công lao động của hai giống lúa RVT và giống lúa Q5 đang gieo trồng tại địa phương trong thực tế là tương đương nhau, nhưng  lúa RVT thu được 50 – 52 triệu đồng/ha. Trong khi đó, lúa Q5 thu được khoảng 30 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Thế Hách - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Hòa Bình cho biết: “Qua việc thực hiện dự án mô hình thâm canh lúa vụ mùa năm 2015 cho thấy giống lúa RVT thích hợp với điều kiện đất đai tự nhiên của địa phương, cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Đề nghị Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư quốc gia, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn tiếp tục cho thực hiện mô hình vụ chiêm xuân tại địa phương và một số địa phương khác trong tỉnh để có cơ sở khẳng định hiệu quả sản xuất lúa giống RVT trên địa bàn tỉnh...”.

Tin liên quan