Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Nhận gia công phân bón trung, vi lượng

Chuyên nhận gia công các loại phân bón NPK, phân bón lá, phân trung vi lượng

Gia công phân bón trung vi lượng theo yêu cầu của Quý Khách hàng

Stt

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần

 

1

 

Phân vi lượng

(%)

NPK: 6– 2 – 2

(ppm)

Zn: 800; Cu: 800; Mg: 500; Fe: 400; B: 2.000

 

2

 

Phân vi lượng

 

ppm

Cu: 20.000

 

3

 

Phân trung vi lượng

 

(%)

Ca: 12; Bo: 1,5

4

Phân vi lượng

ppm

Bo: 2500, Ca: 80, Mg: 10, Zn: 10

........

Ngoài ra chúng tôi gia công những công thức phân bón theo yêu cầu của Quý Khách hàng