Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Quy trình lưu hành phân bón vô cơ TT 29/2014/TT-BCT

Quy trình lưu hành phân bón vô cơ.

Quy trình lưu hành phân bón vô cơ sản xuất trong nước

Chi tiết như sau:

Bước 1: Lập giấy phép đăng ký kinh doanh phải có nghành nghề "Sản xuất phân bón và hợp chất Nitơ" với mã nghành 2012

Bước 2: Xin giấy phép môi trường: Doanh nghiệp liên hệ với Sở tài nguyên, hoặc Bộ tài nguyên môi trường để hoàn thiện giấy môi trường

- Với trường hợp xin giấy phép môi trường nếu Doanh nghiệp sản xuất phân vô cơ và tương lai sẽ sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác thì nên xin giấy phép môi trường " Cho nhà máy sản xuất phân bón vô cơ, hữu cơ và phân bón khác" Nếu chỉ sản xin cho phân bón vô cơ sau này Doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác thì phải bổ sung, với trường hợp này bổ sung rất lâu và tốn kém.

Bước 3: Xin giấy phép xây dựng: Doanh nghiệp liên hệ với Sở xây dựng để hoàn thiện

Bước 4: Xin giấy phép Phòng cháy chữa cháy: Doanh nghiệp liên hệ với Công an phòng cháy chữa cháy để hoàn thiện
Bước 5: Mua sắm trang thiết bị máy móc: Doanh nghiệp nên mua trang thiết bị máy móc phù hợp với dây chuyền sản xuất phân bón của doanh nghiệp./

Bước 6: Soạn thảo công thức phân bón phải tuân thủ theo phụ lục 13 Thông tư 29/2014/TT-BCT (Download Phụ lục 13 tại đây)

Bước 7: Xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ : Tham khảo link chi tiết tại đây

Bước 8: Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy