Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp 

Căn cứ vào Nghị định số 58/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ vào Thông tư 42/2013/TT-BCT của Bộ công thương

Đối tượng áp dụng:

Các doanh nghiệp được Bộ Công nghiệp cho phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp tại Việt Nam.

Thủ tục, hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Hồ sơ cần thiết để xin giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký mã số thuế,
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá là hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại, Đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu
  • Báo cáo kết quả thực hiện nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng, cung ứng cho từng khách hàng những tiền chất đã được cấp phép trong lần cấp phép gần nhất.
  • Trường hợp nhập khẩu để phục vụ nhu cầu sử dụng trực tiếp của doanh nghiệp thì không cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa là hóa chất độc hại và sản phẩm có hóa chất độc hại.

Quy trình xin giấy phép nhập khẩu thiền chất công nghiệp

Đơn vị xin giấy phép gởi hồ so đên Cục hóa chất(bộ công thương)

Cục hóa chất kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ:

TH1: Hồ sơ không đầy đủ :Cục gởi thông báo đến đơn vị xin giấy phép để hoàn chỉnh hồ sơ

TH2: Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục sẽ tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ

Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện thì Cục sẽ tiến hành cấp giấy phép trong vòng 15 ngày làm việc, nếu không Cục sẽ trả lời cho đơn vị xin giấy phép và nêu rõ lý do.

Điều kiện của đơn vị xin giấy phép nhập khẩu tiền chất

  • Phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp , Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về hóa chất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
  • Chứng chỉ hoặc giấy tờ chứng minh các đối tượng trực tiếp tiếp xúc với tiền chất tại cơ sở kinh doanh gồm người phụ trách, người bán hàng, giao hàng, thủ kho đã được đào tạo về an toàn hóa chất.
  • Địa điểm kinh doanh, nơi bày bán phải bảo đảm giữ được chất lượng tiền chất công nghiệp theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Kho tồn trữ, bảo quản tiền chất hoặc khu vực tồn trữ, bảo quản tiền chất phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn và có các cảnh báo cần thiết tại nơi tồn trữ, bảo quản
  • Cơ sở kinh doanh tiền chất công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
  • Sổ theo dõi tiền chất công nghiệp không được ghi chung với hàng hóa khác.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Tin liên quan