Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận VietGap trồng trọt

VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices - có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam) dựa trên 4 tiêu chí:

Chứng nhận VietGap trồng trọt

+ Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất.

+ An toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.

+ Môi trường làm việc mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.

+Truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

VietGAP là chương trình kiểm tra an toàn thực phẩm xuyên suốt từ khâu chuẩn bị nông trại, canh tác đến khâu thu hoạch, sau thu hoạch, tồn trữ, kể cả các yếu tố liên quan như: môi trường, các chất hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, bao bì và ngay cả điều kiện làm việc, phúc lợi của người lao động trong nông trại.

Chứng nhận VietGAP là hoạt động đánh giá, xác nhận sản phẩm của tổ chức chứng nhận  được trồng trọt và/hoặc sơ chế (sản xuất/sơ chế) phù hợp với Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam

Mọi thông tin về chứng nhận VietGap trồng trọt liên hệ với chúng tôi!