Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Kiểm định kỹ thuật an toàn và đăng ký sử dụng thang máy

Kiểm định kỹ thuật an toàn và đăng ký sử dụng thang máy

Thang máy trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng, và kiểm định bất thường theo quy trình kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Việc kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy phải do tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định.

kiểm định thang máy

Các thang máy sau khi kiểm định đạt yêu cầu phải đăng ký sử dụng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chu kỳ kiểm định định kỳ đối với thang máy điện.

Không ít hơn 5 năm một lần đối với các thang máy làm việc trong các điều kiện làm việc bình thường. Không ít hơn 3 năm một lần đối với các thang máy làm việc trong các điều kiện môi trường ăn mòn, tần suất làm việc cao.

Mọi thông tin về kiểm định thang máy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí

Chi tiết tại QCVN : 02/2011/BLĐTBXH download tại đây