Công ty Cổ phần Công bố chất lượng VietQ

Chứng nhận hợp quy gạch Quảng Ngãi

Căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16: 2017/BXD (Download tại đây) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 

Căn cứ vào Thông tư số 10/2017/TT-­BXD (Download tại đây) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 . Vì vậy những sản phẩm gạch đất sét nung dưới đây phải Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Gạch đất sét nung

Chứng nhận hợp quy gạch rỗng, đặt đất sét nung, gạch terrazo, gạch block, gạch không nung tại Quảng Ngãi

Những sản phẩm như sau khi lưu hành trên thị trường phải Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc BXD

1. Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng

2. Nhóm sản phẩm kính xây dựng

3. Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa

4. Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ

5. Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe

6. Nhóm sản phẩm gạch Terrazzo, đá ốp lát

7. Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh

8. Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa9. Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi

10. Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy gạch rỗng, đặt đất sét nung tại Quảng Ngãi

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được lựa chọn như sau

+ Phương thức đánh giá 5 (Sản xuất trong nước) hoặc Phương thức đánh giá 7(Hàng nhập khẩu) theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

+ Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 (Đánh giá quá trình sản xuất và kết hợp lấy mẫu điển hình tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường)

- Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (còn gọi là chung nhan iso 9001)

- Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

+ Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7:

- Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm và giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Quy trình Chứng nhận hợp quy gạch rỗng, đặt đất sét nung tại Quảng Ngãi

Bước 1. Trao đổi, gửi thông tin đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 2. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 3. Đánh giá chứng nhận hợp quy

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận hợp quy

Bước 5. Công bố hợp quy

Phương pháp thử nghiệm Gạch rỗng đất sét nung theo TCVN 1450: 2009, Gạch đặc đất sét nung theo TCVN 1451: 1986

Ngoài ra chúng tôi còn chứng nhận hợp quy gạch terrazo, gạch block, gạch không nung tại Quảng Ngãi

Tin liên quan