Tư vấn tốt nhất

Liên hệ:  0905.486.515

Quảng cáo

chung-nhan-hop-quy-thuc-an-chan-nuoi
chung-nhan-hop-quy-thuoc-bntn
phan-bon-chung-nhan
xin-giay-phep-san-xuat-phan-bon
khao-nghiem-phan-bon

Online!

Chứng nhận iso Hotline 0905.486.515

Chứng nhận iso

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (gồm ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004...):

Hệ thống quản lý chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 (gồm ISO 14001, ISO 14004...):Hệ thống quản lý môi trường.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0905.2014.99

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 (gồm ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003, ISO 22004, ISO 22005, ISO 22006...):Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

ISO/TS 22003:2007:Quản lý hoạt động đánh giá hệ thống an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000.

ISO/IEC 17021:2006:Hệ thống tiêu chuẩn cho các tổ chức chứng nhận.

ISO/TS 19649: Được xây dựng bởi Hiệp hội ôtô quốc tế (IATF) - The International Automotive Task Force.

Chung nhan iso

Tiêu chuẩn ISO/TS 16949: 2002 là quy định kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn HTQLCL ngành công nghiệp ôtô toàn cầu như: QS 9000 (Mỹ), VDA6.1 (Đức), EAQF (Pháp), AVSQ (Ý) với mục đích loại bỏ nhiều chứng nhận nhằm thỏa mãn yêu cầu của nhiều khách hàng. Đây không phải là tiêu chuẩn bắt buộc cho các nhà sản xuất ôtô trên thế giới.

ISO 15189: Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm y tế (yêu cầu cụ thể về năng lực và chất lượng Phòng thí nghiệm Y tế), (Phiên bản đầu tiên ban hành năm 2003, phiên bản gần đây ban hành năm 2007 và có tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN 7782:2008).

Mọi thông tin về chứng nhận iso vui lòng liên hệ với chúng tôi

Tag: Chung nhan iso

 
sackyhaidang      myphu      quatesst2.jpg