Tư vấn tốt nhất

Liên hệ:  0905.486.515

Quảng cáo

chung-nhan-hop-quy-thuc-an-chan-nuoi
chung-nhan-hop-quy-thuoc-bntn
phan-bon-chung-nhan
xin-giay-phep-san-xuat-phan-bon
khao-nghiem-phan-bon

Online!

Chứng nhận iso 9001 Hotline 0905.486.515

Khái quát Iso 9001

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2008 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2008. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp và chứng nhận phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

- Plan - Hoạch định,

- Do - Thực hiện,

- Check - Kiểm tra,

- Act - Cải tiến
Và, ISO 9001 được xây dựng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng, được coi là tám nguyên tắc vàng. Nó là sự kết hợp giữa khoa học quản lý, các lý thuyết hiện đại về kinh tế kết hợp với thực tiễn quản lý kinh tế, quản lý chất lượng trên thế giới:- Hướng đến khách hàng- Sự lãnh đạo- Sự tham gia của đội ngũ- Cách tiếp cận theo quá trình- Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý- Cải tiến liên tục- Quyết định dựa trên sự kiện- Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

Chứng nhận iso 9001

Tài liệu về chương trình chứng nhận ISO 9001

- Đăng ký Chứng nhận iso 9001

- Dấu chứng nhận

- Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận

- Quy trình Chứng nhận

- Thủ tục Khiếu nại

- Thủ tục Phàn nàn

Quy trình chứng nhận Iso 9001: 2008

1. Tiếp nhận thông tin khách hàng

2. Báo giá

3. Soạn hợp đồng

4. Hoàn thiện hồ sơ tư vấn

5. Tư vấn ISO 9001

6. Chứng nhận Iso 9001

Mọi thông tin về chứng nhận iso 9001 liên hệ với chúng tôi

 
sackyhaidang      myphu      quatesst2.jpg