Công ty Cổ phần Công bố chất lượng QVN

Dịch vụ xin giấy phép sản xuất phân bón

Chứng nhận ISO 14001

ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất / dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình.

chung nhan iso 14001

Đối tượng áp dụng ISO 14001

ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các loạI hình tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động hay sản phẩm.

Lợi ích khi chứng nhận iso 14001

- Quản lý hiệu quả nguần tài nguyên, giảm chất thải trong quá trình sản xuất, giảm thiểu rủi ro và tác động gây ô nghiễm môi trường

- Tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao hiệu suất trong quá trình sản xuất.

- Xây dựng môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho nhân viên và cộng đồng dân cư xung quanh 

- Phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường

- Tạo lợi thế cạnh tranh nâng cao thương hiệu

- Đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, vượt qua rào cản thương mại trong xuất khẩu hàng hóa.

Hiệu lực giấy chứng nhận ISO 14001

Giấy chứng nhận ISO 14001 sẽ có giá trị trong vòng 3 năm, và mỗi năm (12 tháng) phải  thực hiện đánh giá định kỳ 1 lần theo tiêu chuẩn 14001

Thủ tục đăng ký chứng nhận ISO 14001

Bước 1. Đăng ký dịch vụ, nộp đơn đề nghị cấp chứng nhận

Bước 2. Xác định phạm vi đánh giá chứng nhận

Bước 3. Đánh giá chứng nhận:

+ Giai đoạn 1: Xem xét sự phù hợp, kiểm tra hồ sơ

+ Giai đoạn 2: Thành lập đoàn đánh giá, thực hiện hoạt động đánh giá tại quý công ty.

Bước 4. Cấp giấy chứng nhận ISO 14001 và thực hiện đánh giá giám sát đình kỳ.